Může být podzemní chodba ve Vydří identická s tou ve Stráži?

10.11.2019

Může být podzemní chodba ve Vydří
identická s tou ve Stráži?

Tajná podzemní chodba z Vydří do Stráže je zřejmě totožná z chodbou, která prý vede ze strážního hradu pod řekou Nežárkou
Tajná podzemní chodba z Vydří do Stráže je zřejmě totožná z chodbou, která prý vede ze strážního hradu pod řekou Nežárkou

Písemné prameny o podzemních chodbách nejsou od konce 16. století veřejnosti přístupné. Od té doby přežívají zprávy o nich v nespočetných legendách.
Na území Čech snad nenajdeme hrad, který by nebyl opředen bájí o tajné chodbě. Ze vsi Vydří prý vedla podzemní chodba do hradu ve Stráži nad Nežárkou.
Ze Stráže zas údajně vede tunel z hradu přímo pod řekou kamsi směrem na Vydří. Může se jednat o tutéž podzemní chodbu?

Několik mužských generací ze Strážska svorně vzpomíná na časy sladkého mládí, které strávily s klacíkem a baterkou v ruce. Jako kluci obraceli na nejrůznějších místech balvany a svítili do dutin v naději, že objeví vchod do utajovaného podzemí. Někteří své pátrání dodnes nevzdali. Mezi ně patří Jiří Mangl. 

Děd Jiřího Mangla vyprávěl, že se vstup do podzemní chodby nachází u Pánova vršku ve Vydří
Děd Jiřího Mangla vyprávěl, že se vstup do podzemní chodby nachází u Pánova vršku ve Vydří

Počátkem 20. století byla podzemní chodba
ve Vydří ještě přístupná

Rodák z Vydří Jiří Mangl nezapomněl, že mu jeho děda František Kaštánek vyprávěl o tajné podzemní chodbě, která má spojovat Vydří s hradem v nedaleké Stráži nad Nežárkou. U cesty z vesnice směrem na sousední Plavsko se nachází vyvýšenina zvaná Pánův vršek. Ústní lidová tradice praví, že právě tady se nachází vchod do podzemí. Když býval děd pana Mangla sám ještě chlapcem, dalo se do chodby běžně vstoupit a urazit notný kus cesty až
k prvnímu závalu.

Kvůli otravě plynem chodbu zavalili

Propadlina uvnitř podzemní chodby ve Vydří se zřejmě postarala o její postupné zamoření oxidem uhličitým.
U party malých průzkumníků, mezi kterými nechyběl ani děda Jiřího Mangla, se začaly projevovat typické dechové obtíže začínající otravy plynem. Jednoho museli dokonce vytáhnout, aby se v tunelu neudusil. Tato příhoda pravděpodobně vedla jejich rodiče
k zavalení vstupu do chodby a dokonce ani starý pan Kaštánek svému vnukovi z opatrnosti neprozradil, jak se do ní dostat.

Vydří dříve patřilo ke Stráži a bývala tu hlídka

Malebná víska Vydří vzdálená 6 kilometrů od městečka Stráž nad Nežárkou kdysi bývala součástí strážského panství a její obyvatelé se podíleli na ostraze českého příhraničí
s Rakouskem.

Jsou skupiny balvanů a terénní nerovnosti v Tichém lese u Vydří pozůstatky staré tvrze?
Jsou skupiny balvanů a terénní nerovnosti v Tichém lese u Vydří pozůstatky staré tvrze?

Tvrz ve Vydří prý stávala v Tichém lese 

Starý pan Kaštánek uváděl, že na kopci
v Tichém lese stávala tvrz, u které padlo během krvavé bitvy svedené snad před 200 lety mnoho vojáků. V nejbližším okolí vršku se opravdu nachází balvany a terénní nerovnosti, které by mohly být zbytky této tvrze. Navíc tu v některých místech duní zem. Člověka to vede k úvaze, že se těsně pod povrchem skrývají sklepy zaniklé tvrze. Někteří však tento zvláštní jev vysvětlují enormně vyschlou půdou v okolí stromů. Každopádně pokud propojíme body v Tichém lese a na Pánově vršku vzdušnou čarou a tu protáhneme až k bývalému hradu ve Stráži, zjistíme, že se jedná o téměř dokonalou přímku.

Podzemní chodba ze zámku ve Stráži nad Nežárkou prý vede pod řekou na protilehlý břeh do Nového dvora, který dnes spadá pod obec Plavsko
Podzemní chodba ze zámku ve Stráži nad Nežárkou prý vede pod řekou na protilehlý břeh do Nového dvora, který dnes spadá pod obec Plavsko

Ze Stráže nad Nežárkou prý vede podzemní chodba na opačný břeh řeky  

Celá pokolení Strážáků si předávají pověst
o tajné podzemní chodbě, která vede
z bývalého hradu přímo pod řekou Nežárkou až na opačný břeh. Podle jedné verze tam chodba ústí v bývalém panském statku, který se též nazývá Nový dvůr či
u Dušáků. Někdo zase slyšel vyprávění, že tento tunel vede až do Přísežného lesa. Pokud spojíme pověsti o podzemních koridorech z Vydří a ze Stráže dohromady, dojdeme k fantastickému závěru. Na vzdušné přímce, která spojuje hrad ve Stráži nad Nežárkou s Pánovo vrškem a Tichým lesem ve Vydří leží totiž panský statek i část Přísežného lesa. Vše nasvědčuje tomu, že se jedná o totožnou podzemní chodbu, do které se dalo ve Vydří ještě počátkem 20. století prokazatelně vstoupit.

Pamětníci, ozvěte se!

Jelikož písemné prameny o podzemních chodbách nejsou veřejnosti přístupné, vyzívá projekt Průvodce Strážskem všechny pamětníky, aby pomohli zdokumentovat existující vzpomínky na zdejší utajované podzemí. Pokud jste se jako děti účastnili pátrání po těchto koridorech anebo jste vyslechli vyprávění svých předků, ozvěte se na uvedené kontakty. Také můžete zaslat dochované materiály v podobě fotografií či zápisků.

Ze vzpomínek a místních pověstí uvařily Textové lahůdky

Ilustrační foto podzemní chodby: Brady Knoll

Sponzoři článku:

Vytvoření článku pro Strážácký blog obnáší asi 20 hodin práce včetně bádání v kronikách. Sponzor článku pomůže pokrýt tyto náklady a získá řadu výhod.