Prohlídkové trasy Stráží a Strážskem

Vydejte se po stopách Strážáků

Strážáci - dávní obyvatelé strážského panství a města Stráž
nad Nežárkou - po staletí střežili jižní hranici srdce Evropy a v případě napadení odráželi první útoky nepřátel. Byla to jejich posvátná služba.

Vyberte si z několika tras a přijďte na prohlídku s živým průvodcem.

Jako suvenýr a památku na váš výlet do Stráže nad Nežárkou můžete současně s prohlídkou získat i tištěného průvodce po městě a okolí.

Stráž nad Nežárkou - prohlídka města

Stráž nad Nežárkou - Modrá růže
Stráž nad Nežárkou - Modrá růže

Živý průvodce Strážskem vám během procházky středem města zprostředkuje krásný skupinový zážitek při pobytu na Jindřichohradecku. V srdci si odvezete modrou růži.

 • trvá 1,5 h, kapacita 20 osob
 • běžná cena 2000 Kč / studenti, senioři a veteráni 1400 Kč / školní skupiny 1000 Kč
 • za příplatek 1980 Kč si každý účastník odnese i tištěného
  průvodce v hodnotě 99 korun jako suvenýr na památku z dovolené

Bývalý strážní hrad ve Stráži nad Nežárkou chránilo trojité opevnění s příkopy a padacími mosty. Pod dnešním zámkem stále vedou tajné chodby. Gotická opevňovací bašta i malebné domky vypráví příběh hrdých Strážáků, kteří po staletí bránili jižní hranici naší země. V kryptě u kostela odpočívá slavný kališník Jindřich ze Stráže - pán z modré vítkovské Růže.

Ke strážnímu městu se váže celá řada tajemných úkazů, které naznačovaly náš další osud. Krvavé záře nad městem varovaly strážce srdce Evropy před pohromami a neblahými celospolečenskými změnami. Brzký konec druhé světové války zase symbolizovalo
zřícení německé stíhačky do hnoje... 

Okolo Nežárky - pěší výlet 8,5 km

Procházka s živým průvodcem podél kaňonu řeky Nežárky vypráví příběh starých Slovanů, kteří odpočívají u Stráže v mohylách. Na pozadí romantické přírodní scenérie vás upoutají pozoruhodné technické památky.

 • trvá 4 h, kapacita 20 osob
 • běžná cena 2000 Kč / studenti, senioři a veteráni 1400 Kč / školní skupiny 1000 Kč
 • za příplatek 1980 Kč si každý účastník odnese i tištěného průvodce v hodnotě
  99 korun jako suvenýr na památku z dovolené

Procházka kaňonem řeky Nežárky nás zavede ke středověkému mlýnu, vodní pile anebo
k vilce s věžičkou, kterou milovali slavní čeští umělci. Sochař Emanuel Kodet právě zde pojal myšlenku na vytvoření obří sochy Jana Žižky. V borovém háji odpočívají v mohylách staří Slované, kteří tu drželi stráž před námi. Jejich posvátnou službou byla ochrana srdce Evropy. Na hřbitově si prohlédneme hrobku okultisty a hermetika barona Leonhardi. Také spatříme Čertův komín, který je zbytkem pyšného gotického mostu...

Okolo Stráže - pěší výlet 13 km

Vychutnejte si Strážsko během procházky po lesních i lučních pěšinách. Okolní vísky
vás přivítají malebnými staročeskými chaloupkami a v leteckém muzeu si prohlédnete
stíhací MiGy u bývalé strážní hlásky.

 • trvá 6 h, kapacita 20 osob, vstupné do leteckého muzea se hradí na místě v pokladně
 • běžná cena 3000 Kč / studenti, senioři a veteráni 2400 Kč / školní skupiny 1500 Kč
 • za příplatek 1980 Kč si každý účastník odnese i tištěného průvodce v hodnotě
  99 korun jako suvenýr na památku z dovolené

Okolí Stráže nad Nežárkou je poseté pietními křížky. Pamětní kameny zas připomínají klíčové momenty národních dějin. Na jednom z nich je vytesán letopočet 1415 připomínající upálení mistra Jana Husa. Strážští Sokolové kolem něj vysadili lípy ve tvaru kalicha.

Dávnou strážní hlásku u vesnice Libořezy využívala i československá armáda k protivzdušné obraně. Po jejím odchodu si prastaré strážní místo přitáhlo nadšence, který si na zahradě za chalupou zaparkoval dva stíhací MiGi.

Z dávného strážského panství zůstaly v katastru města modré růže jen dvě vesničky - Dvorce
a Dolní Lhota. Jejich malebná architektura nás stejně jako hrázky rybníků pohladí na duši...

Z české Stráže rovnou do zahraničí

Pokud už znáte Stráž nad Nežárkou a Strážsko, objednejte si výhodný Last Minute zájezd do některé z atraktivních turistických destinací v zahraničí.

Strážním hvozdem - pěší výlet 10 km
- trasa se připravuje s plánovanou premiérou v roce 2020

Strážní služba dávných obyvatel Stráže a Strážska spočívala v ostraze jižní hranice srdce Evropy. Předsunuté hlídky v hraničním lese Dubovice varovaly v případě ohrožení ohňovým signálem hlídky na strážní věži ve Stráži. Pak odrážely první útoky nepřátel.

Sami pocítíte hlubokou přírodní mystiku strážního hvozdu, který nám pomáhal chránit naše území. V hloubi lesa se dodnes ukrývají pozůstatky megalitických staveb. Některé z nich později skýtaly útočiště poustevníkům. Poblíž poustevny Fabián si nechal hrabě Černín ze sutin staré megalitické stavby postavit lovecký zámeček. Rušil však klid posvátného lesa a tak mu zámeček vypálil blesk. Ze skály Homolka, která nápadně připomíná lidskou hlavu, sledovali Strážáci hranici s Rakouskem. 

Před sametovou revolucí hlídaly v Dubovici jednotky Pohraniční stráže a les byl jako vojenské pásmo veřejnosti nepřístupný. Dnes je celé území chráněnou přírodní rezervací.

Vydejte se s průvodcem
po stopách Strážáků