Prohlídkové trasy Stráží a Strážskem

Vydejte se po stopách strážáků

Strážáci - dávní obyvatelé strážského panství a města Stráž
nad Nežárkou - po staletí střežili jižní hranici srdce Evropy a v případě napadení odráželi první útoky nepřátel. Byla to jejich posvátná služba.

Vyberte si z několika tras a přijďte na prohlídku s živou průvodkyní.

Jako suvenýr a památku na váš výlet do Stráže nad Nežárkou můžete současně s prohlídkou získat i tištěného průvodce po městě a okolí.

BUĎ NA STRÁŽI - prohlídka města
Stráž nad Nežárkou

Stráž nad Nežárkou - Modrá růže
Stráž nad Nežárkou - Modrá růže

Původkyně Strážskem vám během procházky středem města zprostředkuje krásný skupinový zážitek při pobytu na Jindřichohradecku. Zábavně - poučná prohlídka je vhodná pro setkání přátel, firemní dny, jako součást teambuildingu i jako program vydařené oslavy či dovolené.
V srdci si odvezete modrou růži.

 • délka prohlídky: 1,5 hodiny / 1,5 kilometru
 • počet účastníků: minimálně 5 a maximálně 20 osob
 • běžná cena pro 20 osob: 2000 Kč / studenti, senioři a veteráni 1400 Kč / školní skupiny 1000 Kč
 • za příplatek 1980 Kč získá každý účastník i tištěného průvodce jako suvenýr na památku
 • Bonus: Dětem do 12 let v doprovodu rodičů platí prohlídku projekt Průvodce Strážskem.

Co uvidíte během prohlídky města
BUĎ NA STRÁŽI:

Ožije dávný strážní hrad a jeho tajné podzemní chodby. Vyslechnete příběh o krvavé záři nad městem, která varovala strážce srdce Evropy před blížící se zkázou. Poznáte šestiprstého Jindřicha ze Stráže - rytíře Svatého grálu, prohlédnete si záhadný obelisk a také se dozvíte, jak spadla německá stíhačka do hnoje.

Během prohlídky města navíc pochopíte, že středověké technologie fungovaly celá staletí téměř zadarmo, aniž by znečišťovaly přírodu. Už budete vědět, že se nám strážci hranice snažili předat zem v pořádku a její obranu nenechávali náhodě. Odteď budete na stráži i vy!

OKOLO NEŽÁRKY - pěší výlet 8,5 km

Procházka s živou průvodkyní podél kaňonu řeky Nežárky vypráví příběh starých Slovanů, kteří tu odpočívají v mohylách. Na pozadí romantické přírodní scenérie si prohlédnete technické památky, které byly součástí strážského panství. Zábavně - poučný výlet je vhodný pro setkání přátel, firemní dny, jako součást teambuildingu i jako program oslavy či dovolené.

 • délka prohlídky: 4 hodiny / 8,5 kilometru
 • počet účastníků: minimálně 10 a maximálně 20 osob
 • běžná cena pro 20 osob: 2000 Kč / studenti, senioři a veteráni 1400 Kč / školní skupiny 1000 Kč
 • za příplatek 1980 Kč získá každý účastník i tištěného průvodce jako suvenýr na památku
 • Bonus: Dětem do 12 let v doprovodu rodičů platí prohlídku projekt Průvodce Strážskem.

Co uvidíte během pěšího výletu
OKOLO NEŽÁRKY:

Procházka kaňonem řeky Nežárky nás zavede ke středověkému mlýnu a vodní pile. Ve vilce
s věžičkou napadlo sochaře Emanuela Kodeta, že vytvoří obří sochu vojevůdce Jana Žižky.
V borovém háji odpočívají v mohylách staří Slované, kteří tu drželi stráž před námi. Jejich posvátnou službou byla ochrana srdce Evropy. Na hřbitově si prohlédneme hrobku okultisty barona Leonhardiho. Také spatříme Čertův komín, který je zbytkem gotického mostu
a dodnes u něj straší. Celou dobu budeme čerpat energii přírody, která je součástí Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko.

OKOLO STRÁŽE - pěší výlet 13 km

Vychutnejte si Strážsko během procházky po lesních i lučních pěšinách. Okolní vísky
vás přivítají malebnými staročeskými chaloupkami a v leteckém muzeu si prohlédnete
stíhací MiGy u bývalé strážní hlásky.

 • délka prohlídky: 6 hodin / 13 kilometrů
 • počet účastníků: minimálně 10 a maximálně 20 osob
 • běžná cena pro 20 osob: 3000 Kč / studenti, senioři a veteráni 2400 Kč / školní skupiny 1500 Kč
 • vstupné do leteckého muzea si hradí každý individuálně na místě v pokladně 
 • za příplatek 1980 Kč získá každý účastník i tištěného průvodce jako suvenýr na památku
 • Bonus: Dětem do 12 let v doprovodu rodičů platí prohlídku projekt Průvodce Strážskem.

Co uvidíte během pěšího výletu
OKOLO STRÁŽE:

Okolí Stráže nad Nežárkou je poseté pietními křížky. Pamětní kameny zas připomínají klíčové momenty národních dějin. Na jednom z nich je vytesán letopočet 1415 připomínající upálení mistra Jana Husa. Strážští Sokolové kolem něj vysadili lípy ve tvaru kalicha.

Dávnou strážní hlásku u vesnice Libořezy využívala i československá armáda k protivzdušné obraně. Po jejím odchodu si prastaré strážní místo přitáhlo nadšence, který si na zahradě za chalupou zaparkoval dva stíhací MiGi.

Z dávného strážského panství zůstaly v katastru města modré růže jen dvě vesničky - Dvorce
a Dolní Lhota. Jejich malebná architektura nás stejně jako hrázky rybníků pohladí na duši. Během celého výletu do sebe budeme čerpat energii zdejší přírody.

Z české Stráže rovnou do zahraničí

Pokud už znáte Stráž nad Nežárkou a Strážsko, objednejte si výhodný zájezd do některé
z atraktivních turistických destinací v zahraničí. V případě objednávky přímo z této stránky podpoříte projekt Průvodce Strážskem.

STRÁŽNÍM HVOZDEM - pěší výlet 10 km
- trasa se připravuje

Strážní služba dávných obyvatel Stráže a Strážska spočívala v ostraze jižní hranice srdce Evropy. Předsunuté hlídky v hraničním lese Dubovice varovaly v případě ohrožení ohňovým signálem hlídky na strážní věži ve Stráži. Pak odrážely první útoky nepřátel.

Sami pocítíte hlubokou přírodní mystiku strážního hvozdu, který nám pomáhal chránit naše území. V hloubi lesa se dodnes ukrývají pozůstatky megalitických staveb. Některé z nich později skýtaly útočiště poustevníkům. Poblíž poustevny Fabián si nechal hrabě Černín ze sutin staré megalitické stavby postavit lovecký zámeček. Rušil však klid posvátného lesa a tak mu zámeček vypálil blesk. Ze skály Homolka, která nápadně připomíná lidskou hlavu, sledovali Strážáci hranici s Rakouskem. 

Před sametovou revolucí hlídaly v Dubovici jednotky Pohraniční stráže a les byl jako vojenské pásmo veřejnosti nepřístupný. Dnes je celé území chráněnou přírodní rezervací.

Vydejte se s průvodcem
po stopách strážáků