Krvavé záře nad Stráží nás varovaly

24.10.2019

Krvavé záře nad Stráží nás varovaly

Stráž nad Nežárkou - Polární záře neobvyklé rudé barvy se nad jihočeskou Stráží objevovala vždy jako varování před velkými a krvavými změnami.

Co přinesla krvavá záře nad Stráží 1737 

Strážský kronikář ji písemně zaznamenal 
16. prosince 1737. V 9 hodin v noci pozorovali obyvatelé Stráže nad Nežárkou, jak od nedaleké jižní hranice s Rakouskem vystoupila rudá záře, která se pak táhla nad městečkem směrem
k západu. Jak se její přízračný svit odrážel od padlého sněhu, vypadalo to, že je všude krev.
V témže roce vstoupilo Rakousko-Uhersko, tedy
i my, do války s Turkem. Pak následovaly osm let trvající války o rakouské dědictví. Příhraniční Stráži se bitvy stejně jako protahující vojska jakoby zázrakem vyhnuly, nicméně České království vykrvácelo územní ztrátou Slezska a Kladska.

Na co upozorňovala série krvavých září ve Stráži nad Nežárkou roku 1870

Další krvavá záře 24. října roku 1870 zahořela nad městečkem opět kolem 9 hodiny večerní, tentokrát na severní obloze. Vypadala jako zhoubný požár. Jak zapsal tehdejší kronikář, objevila se v krátké době celkem pětkrát.

A co se dělo vzápětí? Za pár dní 27. října se v celých Čechách rozpoutala vichřice, kterou nikdo nepamatoval. Poničila mnoho budov v Praze a ve Stráži doslova srolovala plech na střeše školy, jakoby to byla obyčejná plechovka. Vichr sfoukl střechy i z mnoha jiných domů
a v obecním lese vyvrátil stovky stromů i s kořeny.

Když biskupové odsouhlasili neomylnost papeže, zčernalo nebe a vypukla prusko-francouzská válka
Když biskupové odsouhlasili neomylnost papeže, zčernalo nebe a vypukla prusko-francouzská válka

Papež se prohlásil za neomylného

A co krvavé záři roku 1870 předcházelo?
Ve Strážsku zničilo strašlivé červencové krupobití veškeré obilí a zmařilo také zelí a brambory.
O necelý týden později 18. července schválili stovky biskupů z celého světa velice podivnou papežskou bulu. Během jejich zasedání ve Vatikánu se venku rozpoutala příšerná bouře.
V sále zavládla taková tma, že papež nebyl schopen přečíst potvrzení své buly. Přesto se na základě tohoto dokumentu prohlásil za neomylného.

Den po uzákonění papežovi neomylnosti vypukla prusko-francouzská válka. Vzápětí se z Papežského státu stáhla francouzská posádka, která ho do té doby chránila. Ten následně zanikl a papežům zůstal jen pahorek Vatikán.

Válčilo se, průmysl bobtnal a zraněná Země zuřila

Po roce 1870 definitivně ztroskotaly snahy o zrovnoprávnění českých zemí v rámci Rakouska-Uherska. Přišel krach na vídeňské burze a celosvětová ekonomická krize. Všude se válčilo
o svobodu a zuřila i matka Země. Výbuchy sopky Krakatoa v Indonésii zničily ostrov, vyvolaly obrovské tsunami a ovlivnily klima celé zeměkoule. Souběžně s tím běžela na plné obrátky průmyslová revoluce a zrodil se chemický průmysl. Tak povstal dnešní svět postavený na ropě, elektrické energii a drancování přírodních zdrojů. O zjevných souvislostech mezi těmito událostmi napříč planetou a varovnými zářemi tehdy málokdo přemýšlel.

Nebe ve Stráži nad Nežárkou krvácelo také v osudovém roce 1938

Brzy jsme se ocitli v Říši zla...

Z autentických záznamů uvařily Textové lahůdky 

Ilustrační foto krvavé polární záře: Calvin Hall
Ilustrace z vatikánského koncilu 1870: Internetová encyklopedie Wikipedie
Seznam polárních a krvavých září zaznamenaných v Čechách
Seznam 
polárních a krvavých září zaznamenaných v Německu

Sponzoři článku:

Vytvoření článku pro Strážácký blog obnáší asi 20 hodin práce včetně bádání v kronikách. Sponzor článku pomůže pokrýt tyto náklady a získá řadu výhod.