Mše za barona Leonhardiho ze Stráže

28.08.2020

Mše za barona Leonhardiho ze Stráže

Poslední srpnovou neděli 30. 8. ve zlomovém roce 2020 bude v kostele sv. Petra a Pavla ve Stráži nad Nežárkou odsloužena mše za vůdčí osobnost české ezoterní scény 19. století - barona Adolfa Leonhardiho. Obřad začne v 9 hodin pod záštitou Dokumentačního centra českého hermetismu.

Adolf Franz Hermann Karl Leonhardi v Čechách znovu oživil dávnou alchymii zasvěcenců, kteří ctili život, přírodu a člověka. Sám se oženil z lásky bez ohledu na společenský původ a vzal si prostou dívku Růženu. Zámek ve Stráži nad Nežárkou, kde manželé Leonhardiovi bydleli, se stal českou hermetickou lóží. Slavný okultista pohřbil u jeho bran dva kostlivce, kteří tu drží stráž dodnes. Během procesu s Omladinou zasáhl na říšské radě ve prospěch Čechů a při opravě hradní kaple vedle kostela předal správu podsvětí bývalému majiteli panství - pánu z modré růže a rytíři Svatého grálu - šestiprstému Jindřichovi ze Stráže.

Posmrtně se Adolf Leonhardi stal jednou z hlavních postav knižního bestselleru z pera Emy Destinnové Ve stínu modré růže. V letošním roce se na zámku dočkal výstavy, která dokumentuje spirituální práci našich předních vědců a literátů. Stejně jako strážský baron zasvětili svůj život tvořivosti, lásce a touze po světle poznání.