Záhadu strážské opatrovny objasnila stará kronika

18.08.2019

Záhadu strážské opatrovny objasnila
stará kronika

Malebný domek č. p. 36 na Malém náměstí ve Stráži nad Nežárkou
je obestřen tajemstvím. Řada lidí se na základě dobových pohlednic domnívá, že sloužil jako městská opatrovna a koupadla. Celou záhadu však již v roce 1916 prozíravě objasnil tehdejší starosta Bohdan Struska v městské kronice, aby budoucí pokolení věděla, jak to se strážskou opatrovnou bylo
ve skutečnosti.

Zbožné přání faráře Doláka se nesplnilo a v jeho domku žádná opatrovna ani plovárna nevznikla. (archiv: Věra Písaříková)
Zbožné přání faráře Doláka se nesplnilo a v jeho domku žádná opatrovna ani plovárna nevznikla. (archiv: Věra Písaříková)

Původní opatrovna na radnici zanikla během
demolice po požáru

A tak se koncem 19. století začala ve Stráži nad Nežárkou šířit myšlenka na založení nové městské opatrovny pro chudé a nemocné. Místní rodák a velký dobrodinec farář Bernard Dolák navrhl, že zakoupí domek na Malém náměstí a věnuje jej obci, aby v něm mohla opatrovnu zřídit. Na oplátku požadoval, aby obec zavedla do domku vodovod pro vanové lázně a u řeky za domem vytvořila bělidlo
a koupadla. Také chtěl, aby domek v případě zrušení opatrovny připadl místní faře. Na jeho podmínky však nemohla tehdy zadlužená obec přistoupit.

Legendární opatrovna - domek č. p. 36 na Malém náměstí ve Stráži nad Nežárkou
Legendární opatrovna - domek č. p. 36 na Malém náměstí ve Stráži nad Nežárkou

Sen o útočišti pro potřebné přečkal
ve Stráži jako legenda

Obětavý farář Dolák se ale své naděje nemínil vzdát. Zakoupil domek č. p. 36 a přál si ještě ve své závěti, aby stavení sloužilo pro zdejší choré
a mrzáky. Obec nakonec vyplatila obě dědičky domu, farářovu hospodyni i jeho slabomyslnou sestru, aby roku 1916 dům částečně opravila. Nicméně na zřízení obecního chorobince už nedošlo. Přesto se domku dodnes říká opatrovna, protože farář nechal na jeho fasádě krátce před svou smrtí zhotovit velký nápis Opatrovna, koupadla a školácká plovárna, který se nám zachoval na dobových pohledech. Nicméně zanedlouho po jeho smrti byl nápis odstraněn
a obec dům pronajímala k bydlení.

Z autentických záznamů uvařily Textové lahůdky

Sponzoři článku:

Vytvoření článku pro Strážácký blog obnáší asi 20 hodin práce včetně bádání v kronikách. Sponzor článku pomůže pokrýt tyto náklady a získá řadu výhod.