Rábští mrtví: Bratr superstar Emy Destinnové odpočívá na hřbitově ve Stráži

14.02.2024

Rábští mrtví: Bratr superstar Emy Destinnové odpočívá na hřbitově ve Stráži

Některá pohřebiště mají ponurou atmosféru. Jinde se cítíte vítáni. Místa posledního odpočinku našich předků každopádně fungují jako magnet a hřbitovní turistika se těší značné oblibě. Až budete projíždět jihočeskou Stráží nad Nežárkou, přibrzděte u místní "zahrady mrtvých". Je tam pochován alchymista Leonhardi. Svůj věčný sen tu sní také bratr české zpěvačky Emy Destinnové, která byla svého času nejslavnější ženou planety.

Návštěva Slavína v Praze na Vyšehradě patří k tradičním kratochvílím místních i výletníků. Právě tady je pohřbená slavná operní diva Ema Destinnová, kterou znal před pouhým stoletím celý svět. Tato obdivuhodná žena disponovala mnoha talenty. Přesto se o ní nepíše jako o géniovi, kterým vpravdě byla. Dostupné zdroje opěvují její nesmrtelné pěvecké výkony. Málokdo však zmiňuje její zásluhy o vznik samostatného Československa po první světové válce.

Jako členka tajného domácího odboje Maffie otevřela budoucímu tatíčkovi Masarykovi a jeho věrným nejedny dveře, neboť to byla právě ona, koho nadšeně zvaly ty nejvyšší společenské kruhy do svých řad. Možná díky tomu viděla našim prvorepublikovým politikům až přespříliš do karet. Kromě toho zahanbovala většinu tehdejších celebrit, které na rozdíl od ní během války takticky mlčely. Málokdo byl totiž ochoten riskovat krk. Nežádoucí projevy vlastenectví se trestaly vězením nebo kulkou do hlavy. Tehdejší represe, cenzuru a všudypřítomné fízlování věrně dokumentuje jedna z nejpřekládanějších českých knih Osudy dobrého vojáka Švejka.

A tak se statečná umělkyně, která pravidelně vyprodávala sály v těch nejprestižnějších operách v Berlíně, Paříži, Londýně či v New Yorku, nakonec ocitla bez práce a bez prostředků. Jen o chloupek unikla popravě za velezradu, aby místo ní vyfasovala internaci na svém zámku ve Stráži nad Nežárkou. Ani po válce jí nikdo z vlivných přátel nepomohl. Až po smrti se Ema matičce Praze zase hodila, aby jí posloužila jako atrakce ve vyšehradské nekropoli. Přestože si umělkyně přála být pochována v zámecké zahradě ve Stráži nad Nežárkou, byla místo toho odvezena do hlavního města a její tělo spočinulo mezi ostatními velikány Slavína.

Na hřbitůvku ve Stráži tak najdete pouze Emanuela Kittla - bratra božské Emy. Ten se zřejmě kvůli vadě řeči nikdy neoženil a dožil v jihočeském městečku v domě pod zámkem. Další pozoruhodnou osobností, kterou při procházce mezi náhrobky potkáte, je baron Leonhardi. Vlastnil zámek před Destinnovou a stejně jako ona se tu věnoval okultním vědám. Koncem 19. století byl dokonce vůdčí osobností českého esoterního hnutí a v zasvěcených kruzích je považován za otce novodobého českého hermetismu neboli alchymie. Jeho následovníci byli za druhé světové války popraveni za účast na operaci Anthropoid, která vedla k odstranění říšského protektora Reinharda Heydricha.

V nedávné době prošel strážský hřbitov a jeho okolí řadou úprav. Město zvelebilo přilehlý parčík a nechalo zde zřídit i několik parkovacích míst. Nyní došlo na opravu hřbitovní zdi a tak bude vaše návštěva "rábských" mrtvých, jak Strážské překřtila slavná pěvkyně, důstojným a pietním zážitkem. 

K poctě Emy Destinnové - geniální umělkyně, maffiánky, vlastenky a průkopnice českého automobilismu sestavily

Textové lahůdky

p.s. Snad již v příštím článku si budeme vyprávět o zamilovaném závodníkovi a nebude chybět ani auto od císařpána, kterým brázdila českou zem božská E.D. Těšte se.