Dolní Lhota a Dvorce - pohádkové vesničky u Stráže nad Nežárkou

02.04.2020

Dolní Lhota a Dvorce - pohádkové vesničky
u Stráže nad Nežárkou

Z bývalého strážského panství zůstaly v katastru města Stráže nad Nežárkou jen dvě vesničky, které jsou písemně zmiňované již ve 14. století, ale mnoho o nich nevíme.

Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou

Dolní Lhota se ve starých listinách připomíná roku 1340. V roce 1910 zde ve 48 chalupách žilo 360 obyvatel, zatímco dnes tu napočítáme přibližně 80 stavení, ve kterých trvale bydlí pouhých 120 duší. Název Lhota nasvědčuje, že zdejší půda byla prvním osadníkům udělena do bezplatného nájmu na předem stanovenou dobu - lhotu. Po jejím uplynutí už museli panstvu odvádět roční úrok.

Z městské kroniky se k této vísce dočítáme, že původní císařská silnice z Třeboně do Stráže byla hotová někdy kolem roku 1848 až pod Chroustovou horu mezi Dolní Lhotou a Stráží. Na její údržbu se vybíralo mýto ve výši 4 krejcarů za koně nebo za vola. Na jaře roku 1885 zaplatil strážský rodák a farář Bernard Dolák vysázení krásného ovocného stromořadí podél této cesty ke Lhotě, aby užitek ze stromů posloužil místním chudým.

Z Dolní Lhoty do Stráže vede žlutá turistická trasa podél kaňonu Nežárky. Během čtyřkilometrové procházky přírodou minete v háječku nad řekou jedno z nejstarších jihočeských tábořišť - kemp U Skalníků. Cestou ze vsi směrující na jih zase dorazíte k rozsáhlému hraničnímu hvozdu Dubovice s přírodní rezervací Fabián. Právě tady střežili naši předkové bezpečí zemské hranice a v případě napadení odráželi první útoky. Dodnes tam na kopci zvaném Homolka bdí kamenný strážce srdce Evropy

Dvorce u Stráže nad Nežárkou

Dvorce se písemně zmiňují v roce 1387 jako součást strážského panství. Největšího počtu 103 obyvatel v celkem 18 staveních dosáhly roku 1890. Dnes tu přebývá asi 20 skalních usedlíků v malebných chaloupkách kolem návesního rybníčku. Ze starodávné vesničky vás dovede polní cesta značená též jako cyklotrasa zhruba po třech kilometrech až do města modré růže. Během procházky si prohlédnete bývalý Jelínkovský statek zvaný dodnes Ovčín a hamr, kde se vyrábělo kovové nářadí. U mostu přes řeku Nežárku minete bývalé panské sádky a dřívější mlýn, který později sloužil jako papírna a poté jako lihovar barona Leohardiho. Vyrazíte-li z Dvorců opačným směrem, dostanete se lesíkem až do nedaleké Lásenice, kde se můžete občerstvit v místních hostincích. Kdysi zde stávala strážní tvrz a původní jméno obce znělo Hlásenice.

Turistické vyprávění uvařily Textové lahůdky

Cykloturistická mapa Strážska

Získejte plán jihočeského města Stráže nad Nežárkou s prohlídkovou trasou a vyprávěním a také cykloturistickou mapu Strážska se třemi komentovanými výlety.

  • praktický skládací formát do kapsy
  • vzpomínkový suvenýr z dovolené
  • milý dárek z cest

Z jihočeské Stráže rovnou do zahraničí

Pokud už znáte Stráž nad Nežárkou a Strážsko, dopřejte si cenově výhodný zájezd do atraktivních turistických destinací. V případě objednávky přímo z těchto stránek podpoříte projekt Průvodce Strážskem a nebude vás to stát ani korunu navíc.